سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته های معنوی

نظر

 

4-اخلاق چه نقشی را در زندگی انسان ها  ایفا می کند ؟

پاسخ :

بخش مهمی از دستورات اخلاقی به رابطه ی انسان با همنوعان خویش ارتباط دارد ،  و از سوی دیگر زندگی اجتماعی نیازمند سازگاری ، تفاهم ، همدلی و همفکری انسان ها با یکدیگر است ، دستورات اخلاقی ، نوعِ روابط انسان ها را برای سازگاری بیشتر با یکدیگر، تنظیم و برنامه ریزی می نماید  ، مثلاً توصیه به داشتنِ صداقت در روابط اجتماعی ، احساس اعتماد را در بین مردم تقویت می نماید و یا سفارش به محبت کردن به دیگران ، باعث جذب دل ها به یکدیگر و توسعه روابط اجتماعی خواهد شد .