نکته های معنوی

نظر

پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند :

بخیلِ واقعی کسی است که نام من ، نزد او برده شود ولی بر من صلوات و درود نفرستد

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله ‏

إِنَّ الْبَخِیلَ کُلَّ الْبَخِیلِ الَّذِی إِذَا ذُکِرْتُ‏ عِنْدَهُ‏ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ

الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد    ج‏2   ص 169    

  • معمولاً وقتی از بخل سخن می آید ، جنبه ی مالی آن به ذهن می آید ، و بخیل به کسی گفته می شود که از انفاق چیزی که واجب است خودداری می کند ، مثلاً از پرداخت خمس یا زکات یا نفقه (هزینه) واجب خانواده ی خویش امتناع نموده و حق واجب آن را ادا نمی کند ، ولی بخل تنها شامل امور مالی نمی شود بلکه شامل تمام نعمت هایی می شود که خداوند در اختیار انسان قرار داده است ، بنابر این اگر انسان دارای علم و دانشی است که برای افراد جامعه مفید است و از یاد دادن آن به دیگران خود داری می کند ، آن هم نوعی بخل ورزیدن است ، در اینجا نیز صلوات فرستادن برای پیامبرصلی الله علیه وآله نعمتی معنوی است که در آن بزرگداشت ، و تصدیق به فضیلت و مقام ایشان نهفته است ، لذا کسیکه از آن امتناع می کند خود را از این موهبت و رحمت الهی که با فرستادن صلوات بدست می آید محروم نموده و منع کرده است و این محرومیت از ثواب صلوات ، به علت بخل ورزیدن او پدید آمده است .