نکته های معنوی

نظر

 

  • غالباً در سجده آخر نماز این دعا را می خوانند :

 «یا وَلِیَ العافیة أَسْأَلُکَ العافیةَ، عافیةَ الدّنیا و الآخِرة»

: ای خدایی که صاحب و اختیار دار ِ عافیت و سلامتی هستی ، من از تو عافیت را طلب می کنم ، هم عافیت دنیا و هم عافیت آخرت را !

  • نکاتی چند از این دعا قابل استفاده است که در ذیل به آن اشاره می گردد : 
  1. عافیت با تمام اقسام آن نعمت و موهبتی است که از جانب خداوند به بندگان عطا می شود ، از این رو شایسته است آن را از خداوند در خواست نمود ، (به ویژه در حال نماز)
  2. عافیت دنیا می تواند اشاره به "سلامت مادی" داشته باشد و عافیت در آخرت می تواند اشاره به "سلامت معنوی" نماید ، به این معنا که اگر انسان در این دنیا با معیار معنوی زندگی کند ، در دنیای دیگر نیز سعادتمند خواهد بود که جلوه ی سلامت معنوی در این دنیا خواهد بود
  3. انسان مؤمن تنها نباید یک بخش از عافیت را از خداوند طلب نماید ، بلکه باید عافیت دنیا و آخرت ، هر دو ، مورد توجه او باشد .
  4.  سلامت مادی و سلامت معنوی (عافیت دنیا و آخرت ) دو مقوله مرتبط با یکدیگر ، و قابل جمع است ، و اگر هر دو ، در شخصی وجود داشته باشد می توان گفت ، چنین شخصی ، خیر دنیا و آخرت را در اختیار داشته است